Skip to content

Giãn nộp thuế TNDN năm 2010

April 2, 2011
Tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế TNDN năm 2010
Download văn bản cụ thể tại link sau: Link download

 

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn nộp thuế được xác định theo tỉ lệ% giữa doanh thu của hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

 

Đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì doanh nghiệp tự xác định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-4-2010.
Tham khảo thêm tại đường link sau: 
hoặc xem chi tiết tại trang web của Kimi Training

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: