Để các bạn có cái nhìn rõ hơn trong việc sửa đổi của Luật thuế GTGT tôi xin post lên đây đề cương giới thiệu Luật thuế GTGT cho mọi người tham khảo:

(Tài liệu được biên soạn bởi Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật)