Skip to content

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng ngoài doanh nghiệp chế xuất.

April 7, 2011

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng ngoài doanh nghiệp chế xuất.

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất được hướng dẫn như thế nào?
(học Kế toán Thuế tại Kimi Training)

Tại công văn số 3686/TCT-CS ngày 10/09/2009 của Tổng cục thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất theo hướng dẫn tại công văn số 1276/TCT-CS ngày 08/04/2009 của Tổng cục thuế.

Tổng cục thuế hướng dẫn rõ thêm về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất như sau:

Tại công văn số 1276 /TCT-CS ngày 08/04/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0%. Như vậy, các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng ở bên ngoài doanh nghiệp chế xuất bao gồm cho thuê nhà, đất, hội trường, văn phòng khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động,, dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động không áp dụng thuế suất 0%”.

Theo đó các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất và dịch vụ đó được thực hiện bên ngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0% chỉ bao gồm các dịch vụ: “ Cho thuê nhà, đất, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động và các dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động”. Các dịch vụ khác cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất không thuộc các loại dịch vụ nêu trên thực hiện theo Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính

——————-

Các khóa học Kế toán tại Kimi Training:
Tên Khóa học Kế toán
Thời gian học
Học phí (Đồng)
6 buổi
590.000
25 buổi
1.450.000
6 buổi
600.000
12 buổi
550.000
30 buổi
590.000
6. Kế toán – Tài chính cho “Nhà Quản trị” (3 buổi).
3 buổi
1.000.000
7. học Kế toán Thuế Tổng hợp
6 buổi
590.000
3 tháng
2.500.000
Miễn phí
12 buổi
1.900.000

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: