A cho e hỏi là trong công văn có đoạn thế này: Trường hợp khi quyết toán thuế cá nhân mới nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì không được tính giảm trừ gia cảnh. , vậy công ty e mới thành lập trong tháng 4 năm 2010, e vẫn chưa đăng ký mst cho mọi người của công ty e được do phần mềm bị lỗi, e cũng chưa đăng ký người phụ thuộc được. Vậy bây giờ làm quyết toán thuế tncn e mới nộp bản đăng ký người phụ thuộc thì e có được trừ gia cảnh không? còn nữa a có thể đưa lên diễn đàn phần mức thuế suất thuế tncn lũy tiến từng phần thu nhập tính thuế nữa nha. thanks a!