Skip to content

Giải đáp một số tình huống, vướng mắc về thuế TNCN – Câu 1

April 25, 2011

Giải đáp một số tình huống, vướng mắc về thuế TNCN

Câu 1: Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ cho thuê nhà thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Có được quyết toán tại cơ quan chi trả không? Học Kế toán Thuế


Trả lời: Tại Điểm 2.4.2 mục II Phần D Thông tư 84 quy định: cá nhân vừa có thu nhập từ Kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai QTT trong các trường hợp sau:

– Có tổng thu nhập chịu thuế bình quân tháng trên 4 triệu đồng;

– Có hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

Căn cứ quy định trên, cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ kinh doanh nếu phải khai QTT thì cá nhân phải tự QTT theo mẫu số 09, 09A, 09B ban hành kèm theo TT số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính và nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân có hoạt động cho thuê nhà. Cơ quan chi trả không QTT. hoc ke toan thue


hoc ke toan thue
Tham khảo Đào tạo Kế toán KIMI
Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: