Skip to content

Giải đáp một số tình huống, vướng mắc về thuế TNCN – Câu 20

April 25, 2011

Câu 20: Phụ cấp đặc thù là gì? Đơn vị , đối tượng nào được phụ cấp đặc thù ?

Trà lời: Phu cấp đặc thù là phụ cấp riêng cho ngành đó. VD: Dầu khí có phụ cấp đi biển. Mỗi ngành có phụ cấp riêng của ngành đó và theo quy định riêng của chính phủ, và hướng dân của các bộ quản lý ngành đó. Nếu có quy định thì được trừ.
Học  Cách làm Báo cáo tài chính

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. April 25, 2011 5:09 pm

    Câu 27: Hộ kinh doanh vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương thì quyết toán thuế TNCN thực hiện ở nơi nào? Nếu cá nhân chọn quyết toán tại nơi chi trả lương thì báo cáo chứng từ gì cho cơ quan thuế nơi kinh doanh? Nếu cá nhân chọn quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi kinh doanh thì cần chứng từ gì chứng minh thu nhập tiền lương được đúng?

  2. April 25, 2011 5:09 pm

    Trả lời: Theo quy định tại điểm 2.4.2 (c) thì trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ kinh doanh quyết toán thuế TNCN tại nơi cá nhân có hoạt động kinh doanh (cho thuê nhà), chứng từ chưng minh thu nhập từ tiền lương và số đã khấu trừ là Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả lập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: