Skip to content

Giải đáp một số tình huống, vướng mắc về thuế TNCN – Câu 4

April 25, 2011


Câu 4: Lợi nhuận của DN tư nhân tính thuế như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại điểm 1.1 Phần A Thông tư số 130/2008/TT-BT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do đó DNTN không phải tính và nộp thuế thu nhập cá nhân hoc ke toan thue.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: