Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Load văn bản tại đây