Skip to content

Luật Kế toán 2003

May 1, 2011
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003
Các bạn học viên tải về Xem chi tiết văn bản nhé (Downd load – Tải về)

Tải Luật Kế toán – L3QH

Tham khảo: Luật Kế toán, luật kế toán 2011, luật kế toán 2003, luat ke toan

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: