Skip to content

Nghị định 107/1010 về lương tối thiểu

May 8, 2011
                Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (gọi chung là doanh nghiệp trong nước).
Mức lương tối thiểu cho lao động làm việc ở các đơn vị trên được chia theo 4 vùng. Cụ thể như sau:
Vùng

Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trong nước Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức hiện tại (đồng/tháng) Mức áp dụng năm 2011 (đồng/tháng) Mức hiện tại (đồng/tháng) Mức áp dụng năm 2011 (đồng/tháng)
I 980.000 1.350.000 1.340.000 1.550.000
II 880.000 1.200.000 1.190.000 1.350.000
III 810.000 1.050.000 1.040.000 1.170.000
IV 730.000 830.000 1.000.000 1.100.000
Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: