Skip to content

Bảng tuần hoàn SEO 2011

June 26, 2011

Bảng tuần hoàn SEO 2011
Với anh em chuyên ngành SEO thì Bảng tuần hoàn Hóa học từ thời đi học phổ thông không ai không biết rồi. Đó là một bảng thống kê có tính chất đầy đủ, logic các nguyên tố hóa học, giúp chúng ta tra cứu dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng từ bảng này, chúng ta có thể phát hiện ra nhiều quy luật mà không cần phải học thuộc một cách máy móc.
Website Search-Engine-Land mới đây đã cho ra mắt một bảng tuần hoàn SEO. Nó bao gồm tất cả các đề mục và kiến thức seo được tập hợp trên một trang giấy. Giúp hệ thống hóa kiến thức của người làm SEO và cũng là hành trang dành cho người mới bắt đầu bước vào lĩnh vực này. Đây thực sự là một tài liệu hữu ích và giá trị đối với tất cả mọi người.
Các bạn xem tại đây:

Link xem .Pdf: http://searchengineland.com/download/seotable/SearchEngineLand-Periodic-Table-of-SEO.pdf
Ghi rõ nguồn: http://daotaoseo.vn/ khi đăng lại

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: